Thursday, 4 October 2012

Islam Tradisional Pada Masa Klasik

Islam tradisional mempunyai sejarah yang panjang dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Sehingga Islam tradisional mempunyai beberapa masa, diantaranya: masa klasiik, masa pertengahan, dan masa pasca kemerdekaan.

Masa klasik dalam sejarah Islam tradisional tak lepas dari asal muasal masuknya ajaran Islam dinegeri nusantara, tetapi secara garis besar Islam tradisional pada masa klasik terjadi saat awal mula masuknya agama Islam sampai tahun 1600 masehi.

Pada masa klasik pertumbuhan Islam dalam kehidupan masyarakat, begitu cepat meluas dari pelosok desa sampai kekota-kota, dan tokoh masa klasik Islam tradisional tak lepas dari peran Wali Songo sebagai penyebar agama Islam.

Peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam sangat cerdas dan elegan, apalagi masa klasik Islam tradisional salah satu masa kejayaan umat muslim dalam membangun pusat pemerintahan maupun membangun disegala pusat. Karena pada masa klasik banyak ahli sejarah mengkaitkan sebagai masa para Wali dalam menyebarkan ajaran Islam.

Kerajaan demak sebagai pusat pemerintahan pada masa klasik Islam tradisional, sangat membantu dalam menyebarkan agama Islam ditengah-tengah kehidupan masyarakat. sehingga pada masa klasik ini, Islam begitu cepat menyebar dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Islam yang dibawa para Wali merupakan sebuah perpaduan antara budaya dengan nilai-nilai ke-Islaman. Sehingga dakwah Islam para Wali sangat menyentuh hati masyarakat, untuk masuk dalam ajaran Islam sesungguhnya.

Keberadaan Islam tradisional pada masa klasik tak lepas dari peran besar para Wali dalam menyebarkan ajaran agama Islam, dan masyarakat sering menyebut dengan istilah: "Wali Songo" sebagai penyebar agama Islam. Sehingga tak heran pada masa klasik ini, ajaran Islam begitu begitu cepat meluas dalam kehidupan masyarakat. Karena dari jasa besar para Wali dalam menyebarkan ajaran Islam ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara universal.

Semoga Allah SWT memberi keluasan ilmu bagi para pembaca tulisan singkat ini, Amiin........

Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)..........